vrijdag 2 maart 2018

Budg€tPRET - Week van het geld!

Aan de hand van een educatief spel zijn de jongens ondergedompeld in een reële situatie en hebben ze ervaren dat keuzes maken bij het beheren van geld niet altijd even eenvoudig is. In dit spel leerden de jongens een budget beheren om hun eigen uitstap te organiseren.
Het doel van het spel is kinderen te leren met geld om te gaan, een budget te beheren, in groep overleggen en samen keuzes maken.
Samen met vijf jongens uit het vijfde leerjaar hebben wij heel wat bijgeleerd!

Alex, Tristan en Jordan hebben heel goed samengewerkt!

Noah, Kyano en Kenny vormden ook een goede groep!

Kigoma, Sammy en Chiel luisterden goed naar de opdracht!


Keuzes maken en overeenkomen is niet zo gemakkelijk!

Een goede samenwerking!

Keuzes maken!
Bananentaart!

In ons Frans boek staat een recept om een bananentaart te bakken. De juf. heeft deze thuis gebakken en wij mochten donderdag proeven! Aan de glunderende gezichten te zien heeft de taart gesmaakt!donderdag 30 november 2017

I.C.E. Training op donderdag 23 en 30 november 2017 in het zesde leerjaarWe verwelkomen Gino, verpleegkundige op spoed in het A.Z. St-Jan te Brugge. In de eerste les leren we het verschil tussen EHBO (Eerste Hulp bij Ongevallen) en DHBO (Dringende hulp bij Ongevallen).
We kregen een inleiding met uitleg over het verschil tussen levensbedreigende en niet levensbedreigende noodsituaties, samen met de daarop van toepassing zijnde hulpverlening. We weten nu hoe we kunnen nagaan of het leven van een mens bedreigd is. We kunnen dit nagaan door controle van het bewustzijn, ook als het slachtoffer niet meer of abnormaal gaat ademen, en  wanneer het hart van het slachtoffer plots niet meer klopt.
We hebben geleerd hoe we op een efficiënte manier de hulpdiensten moeten verwittigen. Er zijn een aantal vragen waarop een antwoord  moet gegeven worden:
·         Wat is er gebeurd?
·         Waar is het gebeurd? Een adres bestaande uit een straat, nummer en een gemeente.
·         De vitale functies van de slachtoffers
·         Het aantal slachtoffers
·         Jouw eigen identiteit
In het filmpje hebben we ook gezien dat we gemakkelijk in paniek kunnen geraken bij een ongeval.
We hebben ook kennis gemaakt met de ziekenwagen, de M.U.G. en de M.U.G. helikopter.
We hebben dan ook geleerd hoe het komt dat de hersenen beschadigd worden. Heel uitgebreid kwamen het ademhalingsstelsel en het bloedvatenstelsel aan bod.
Na de theorie kwam de praktijk aan de beurt. Eerst leerden we hoe we moeten reageren als er vreemd materiaal in de mond zit. Daarna leerden we wat we moeten doen als de tong zich in de keelholte bevindt. Eerst toonde Gino ons hoe we hartmassage moesten doen. Hij leerde ons ook hoe we mond-op-mondbeademing moesten doen. We kregen ook een demonstratie met het AED-toestel.
En dan was het aan ons. We hebben alle zes goed geluisterd, want toen we moesten oefenen op de pop hebben we dat allemaal zeer goed gedaan. We hebben dan ook allemaal het diploma verdiend.
PROFICIAT!